• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Contextuele hulpverlening

Klachten kunnen hun oorsprong vinden in feiten zoals ziekte, werkloosheid, echtscheiding, de zogenaamde life events (dimensie 1). Of ze kunnen hun oorsprong vinden in de persoonlijkheidsontwikkeling (dimensie 2) of in hoe mensen met elkaar communiceren (dimensie 3). De contextuele hulpverlening betrekt een vierde dimensie bij het kijken naar de klachten waar mensen mee komen. De gezins- en familiale verhoudingen. Binnen deze relaties is er steeds sprake van geven en nemen. Dit geven en nemen dient met elkaar in balans te zijn, in die zin dat er rekening wordt gehouden met eigen belangen en die van de ander waardoor er rechtvaardigheid en vertrouwen in verbondenheid bestaat.

In families bestaat er een onzichtbare boekhouding waarin die balansen tussen familieleden worden bijgehouden. Wat in de ene generatie uit balans is geraakt probeert men in de volgende generatie weer in evenwicht te brengen. Dit kan leiden tot verbetering in de toekomst maar ook tot het zich steeds weer herhalen van destructieve patronen. Deze leiden op hun beurt weer tot breuken en conflicten op bijvoorbeeld het gebied van loyaliteit. Door zicht op deze patronen kunnen verbindingen binnen de familie weer gelegd worden waardoor er rust en orde in het systeem wordt gebracht. Een techniek die hierbij gebruikt wordt is het verbeelden van het persoonlijk verhaal van de cliënt bijvoorbeeld door middel van matroesjka poppen of door een familieopstelling.

joomla template